taminvalve articles شیر دیافراگمی index

شیر دیافراگمی یک شیر برای قطع و نصب جریال سیال داخل خط لوله هست که بر روی خط لوله نصب می‌شود.

فهرست مطالب

معرفی دیافراگم 

دیافراگم یک قطعه مدور و انعطاف پذیر است که در نتیجه فشار هوا یا سیال یا فشار مکانیکی از حالت اولیه خارج و ورودی شیر را از خروجی مجزا یا به آت متصل می کند .

خصوصیات شیر دیافراگمی 

  • این شیر را می توان دستی یا با هوای فشرده یا با سیال یا با جریان برق کنترل کرد. ولی عمدتا با هوای فشرده کنترل می شود .
  • این شیر در نتیجه اعمال فشار هوای فشرده به یک جدار جدا کننده و عکس العمل یک فنر در قسمت دیگر جدا کنندهح( DIAPHRAGM ) به وجود می اید فنر به عنوان خنثی کننده به کار رفته است .
  • هوای فشرده در قسمت بالای شیر بوسیله کنترل کننده اتوماتیک (I/P) اعمال می شود . با افزایش فشار به جدا کننده وسیله متصل به آن به سمت پایین حرکت میکند تا شیر بسته شود و فنر مانعی در راه این حرکت می باشد . زمانیکه فشار هوای ورودی کاهش می یابد و فنر باعث حرکت میله و در نتیجه سد کننده به سمت بالا رفته و شیر باز می شود چنین شیری را (AIR TO CLOSE) یا NOمی نامند.

در صورتی که شیر به نحوی ساخته شود که فشار هوا به سمت پایین جدار اعمال شود . در این صورت در حالتی که فشار کم است شیر بسته و با اعمال فشار شیر باز می شود که آن را ( AIR TO OPEN )یا NC می نامند . محدوده فشار هوا معمولا 1-0.2بار است . چنان چه ملاحظه میکنید درجه باز شدن ودر نتیجه جریان مایع از شیر به وسیله فشار هوای وارده کنترل و جریان مایع به تدریج کم یا زیاد می شود . بنابر این گزینه ای مناسب برای ثابت نگر داشتن سطح مایع در مخزن است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!