taminvalve articles Centrifugal_pump

پمپ گریز از مرکز یکی از مهمترین نوع از تقسیم بندی توربو پمپ ها می باشد که در این قسمت به توضیح عملکرد آنها و شرح بعضی از قسمت های آن می پردازیم. همانطور که از اسم این پمپ ها برمی آید کار آنها بر اساس نیروی گریز از مرکزی است که به جسم دوران کننده وارد می شود.این پمپ ها مشتمل بر پروانه ای می باشند که در داخل محفظه ای دوران می کند، سیال شعاعی و مماسی می چرخد و به طرف بیرون هدایت می شود تا اینکه از محیط پروانه خارج شده و وارد قسمت دیفیوزر حلزونی می شود. سیال در حال عبور از پروانه هم سرعت گرفته و هم فشارش اضافه می شود دیفیوزر حلزونی شکل سرعت جریان را کاهش داده و موجب افزایش بیشتر فشار میگردد.

دیفیوزر یا پخش کننده که باعث افزایش فشار در بعضی از طرح ها به صورت یک عده تیغه متوالی بوده که دور پروانه قرار گرفته اند و کارشان این است که از سرعت سیال کاسته و همراه با افزایش فشار به آن جهت نیز می دهند .این گونه طرح ها گران تر بوده و لذا کمتر به کار می روند. در این پمپ ها پره ها پروانه معمولا به طرف عقب خم شده اند اما طرح هایی نیز وجود دارد که انحنای پره ها به طرف جلو می باشد که قدری فشار خروجی را افزایش می دهد. پروانه ها می توانند از نوع باز یعنی از پوسته به اندازه کمی فاصله داشته باشند و یا از نوع بسته که هر دو طرف پوسته به وسیله دیواره پروانه ها محبوس باشند .شکل زیر ساختمان یک پمپ سانتریفوژ را نمایش می دهد.

taminvalve articles Centrifugal_pump 1

در این شکل دو اتصال اولیه piping در اینگونه پمپ ها نازل های مکش (suction) و تخلیه (Discharge) هستند. پروانه درون پوسته پمپ مایع را درون پمپ کشیده و آن را درون پمپ کشیده و آن را با سرعت زیاد به خارج می فرستد. شفت پروانه توسط یک کاسه نمد آب بندی شده تا از نشت سیال پمپ در جایی که شفت از پوسته خارج می شود جلوگیری کند. قطرات نشتی در خلال پوسته در مجرای تخلیه کاسه نمد جمع می شوند. محور پمپ توسط یک اتصال کوپلینگ به محور محرک که درون یک پوسته محافظ قرار دارد متصل می شود. پمپ و محرک آن بروی یک صفحه پایه (Base plate) یا شاسی نصب می شوند. نشتی های متفرقه پمپ که در زمان عملکرد آن درون این سینی جمع می شوند به وسیله یک اتصال در جلوی پمپ تخلیه می گردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!