taminvalve articles Turbo_pump

اساس کار توربو پمپ ها

در این پمپ ها چرخش پروانه باعث می شود که مایع به صورت شعاعی از طریق لبه های پروانه به طرف درون محفظه حلزونی شکل پرتاب گردد و نتیجه پرتاب مایع خروجی از چشم پروانه ، کاهش فشار در چشم پروانه است ، بنابراین مایع بیشتر از قسمت ورودی به سمت پروانه جریان می یابد و به طور کلی کار اصلی یک پمپ بالا بردن فشار مایع و تلمبه آن به یک مخزن ثانوی می باشد لازم به ذکر است که اصول کار کلیه تقسیم بندی ها توربو پمپ ها بر اساس ،استفاده از نیروی گریز از مرکز پایه گذاری شده است و می توان گفت هر جسمی در یک مسیر دایره ای یا منحنی شکل حرکت کند ، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز واقع می شود و جهت نیروی مذکور طوری است که همواره تمایل دارد جسم را از محور یا مرکز دوران دور سازد که این نیرو همواره در توربو پمپ ها قابل مشاهده است .
قطعه دورانی که درون توربو پمپ ها قرار دارد پره نامیده می شود . پره مذکور در داخل بدنه پمپ گردش می کند و مجرای ورودی یا مکش آب (Suction) در مرکز پره قرار دارد و مجرای خروجی (Discharge) بر اساس مطالب گفته شده می بایست در پیرامون بدنه واقع شده است . در موقع کار آب از مجرای ورودی مکیده می شود پس از اینکه تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار گرفت از طریق مجرای خروجی خارج می شود .

ساختمان توربو پمپ ها

ساختمان اصلی این نوع پمپ ها تشکیل شده از :
خروجی (Discharge)،که وظیفه اصلی آن هدایت سیال از محیط خارج تا ورودی پمپ است.
یک یا چند چرخ (Impeller)،که هریک دارای تعدادی پره می باشند و انتقال انرژی به سیال در این قسمت انجام می شود. انواعی از این پروانه ها وجود دارد: پروانه باز ،پروانه نیمه باز یک سرعته و پروانه بسته دو سرعته که همواره این تنوع در نوع پروانه ها بیان گر چگونگی تاثیر طراحی و شکل آنها برروی فشار عملکرد می باشد. انواع Impeller را در شکل زیر ببینید :

taminvalve articles Turbo_pump 1

کاهش دهنده ها (Diffuser)، که مقداری از انرژی جنبشی سیال را به انرژی پتانسیل تبدیل می نمایند . لازم به ذکر است که در همه پمپ ها قسمت کاهش دهنده لزوما به صورت یک قسمت مستقل وجود ندارد و در بسیاری از مواقع این قسمت حذف می گردد.
جمع کننده یا حلزونی (Volute) ، که به نوعی پوسته پمپ را تشکیل می دهد و سیال پس از خروج از کاهش دهنده وارد آن شده و پس از آن به خارج پمپ هدایت می گردد .
لازم به ذکر است که نوع سیال عبوری از توربو پمپ ها مایع خالص یا مایع همراه با مقداری مواد جامد یا گاز است از این نظر می توان گفت که توربو پمپ ها برای عبور سیالات چند فازه ساخته شده اند .

تقسیم بندی توربو پمپ ها

متداول ترین روش تقسیم بندی توربو پمپ ها از دیدگاه طراحی و مسیر حرکت سیال در چرخ های پمپ است و از این نظر توربو پمپ ها را می توان به سه دسته اصلی زیر تقسیم بندی نمود:

 • توربو پمپ های سانتریفوژ (Centrifugal pumps) یا پمپ های جریان شعاعی
 • توربو پمپ های محوری (Axial flow pumps)
 • توربوپمپ های نیمه سانتریفوژ یا جریان مختلط (Mixed Flow Pumps) یا پمپ های جریان محوری و شعاعی

در نوع اول سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده و عمود بر آن از چرخ خارج می گردد ،این پمپ ها در مقایسه با دو نوع دیگر توربوپمپ ، معمولا برای ایجاد فشارهای بالا در دبی های کم به کار می برند.
در نوع دوم سیال موازی با محور وارد چرخ شده و موازی با آن خارج می شود و از این پمپ ها در مقایسه با دو نوع دیگر توربوپمپ برای تولید دبی های زیاد و ارتفاع های کم استفاده می شود .
در نوع سوم نیز سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می گردد و به طور مایل نسبت به محور از چرخ خارج می گردد این پمپ ها در مقایسه با دو نوع دیگر توربوپمپ برای ایجاد فشارها و دبی های متوسط به کار می رود .
لازم به توجه است که توربوپمپ ها را می توان از نظر سیال عبوری، نحوه نصب، شرایط کاربرد و تعداد طبقات نیز تقسیم بندی نمود که به ترتیب می توان نمونه های زیر را مورد توجه قرار داد:

 • پمپ های لجن کش و شیمیایی از نظر سیال عبوری
 • پمپ های افقی،عمودی و پمپ های روی خطی (in line pumps)از نظر نحوه ساخت و نصب
 • پمپ – توربین ها
 • پمپ های تغذیه دیگ های بخار از نظر نوع مصرف
 • پمپ های یک طبقه و چند طبقه که تعداد طبقات آنها با توجه به فشار مورد لزوم تعیین می شود (پمپ های فشار قوی و فشار کم).

مشخصات اصلی توربوپمپ ها

 • ارزان بودن پمپ نسبت به یک کیلو وات قدرت مفید تولیدی
 • دارای هیچ گونه قسمت رفت و آمدی نیست و سرعت چرخش ماشین محرک مستقیما پروانه پمپ را به دوران در می آورد.
 • جریان فضای کمتری را متناسب با قدرت تولیدی اشغال می نماید.
 • هزینه نگهداری آن نسبتا کم است .
 • راندمان بالایی دارند.
 • دامنه کاربرد آنها در پروژه های صنعتی ، کشاورزی و آبرسانی فوق العاده بالاست زیرا از نظر دبی و ارتفاع تولیدی این پمپ ها وسعت زیادی را پوشش می دهند.
 • حداکثر لزجت سیال بسته به نوع پمپ از حدود 520 تا 760 ساتی استوک نمی تواند تجاوز نماید و همواره برای بالاتر از محدوده و همچنین برای سیالات لزج از پمپ های جابه جایی مثبت باید استفاده کرد.
 • این پمپ ها به جز در طرح های خاص ،خود راه انداز نیستند ،یعنی لزوما لوله مکش پمپ باید از آب پر شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!