taminvalve articles spiraxsarco

شرکت انگلیسی اسپیراکس سارکو سازنده انواع پمپهای پریستالیک و تجهیزات بخار میباشدک که دفتر مرکزی آن در Cheltenham انگلیس است .

شرکت اسپیراکس سارکو به وسیله Herman Sanders ‌در سال 1888 پایه گذاری گردیده و آقای Rehders بعد از پیوستن به این شرکت کمپانی را به نام سارکو Sarco بنیان گذاشته و به وارات تله بخار از آلمان مشغول گردیدند . با توسعه شرکت به ساخت تله بخار در انگلستان با برند اسپیراکس Spirax در سال 1932 اقدام نمودند و در سال 1959 به بورس لندن راه پیدا کردند . در سال 1960 رنجی از محصولات خود کنترل فشار برای اولین بار معرفی گردید و در سال 1963 کمپانی Drayton Controls را که تولید کننده کنترل ولو بودند خریداری نمودند. این کمپانی درسالهای بعد کمپانیهای متعدد دیگری را به مجموعه خود اضافه نموده است که در زیر عنواوین آنها را ذکر میکنیم

1990 Watson-Marlow

1993 Bredel HOse Pumps

1996 M&M international

2005 Mitech Actruators @ Controls , Emco flow system و …..

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!